ALMEDALEN

Presentationer i samarbete med Stiftelsen Byggekologi

2017  Kretsloppsbyggande

2018  Hållbart byggande på riktigt

2019 Byggmaterials klimatpåverkan

2020 Byggnader utan klimatpåverkan

2021 Sparande av eleffekt i bostäder

          Jämförelse av metoder för byggnaders klimatpåverkan

          Landskapsplaneringens klimatpåverkan

2022 Elberoende och sårbarhet

           Utemiljöns klimatpåverkan

            Uthållighetsmål för byggande