Publikationer (publications)

Avhandlingar (Theses)

Författare

Author

År

Year

Titel

Title

Publikation

Publication

Sidor

Pages

Assefa G

2005

On Sustainable Assessment of Technical Systems - Experience from System Analysis with the ORWARE and EcoEffect tools

Doktorsavhandling

KTH Chemical Science and Engineering

 

Kindembe B

2004

Farliga ämnen i byggnader – En studie av några befintliga miljöstyrningsrutiner och ett förslag till modell för en systematisk miljöstyrningsstrategi i byggandet

Licentiatavhandling, Bebyggelseanalys, Infrastruktur, KTH

 

Malmqvist T

2004

Förvaltning med miljöproblem i fokus – om miljöstyrning och uppföljning av minskad miljöpåverkan i fastighetsförvaltande organisationer

Licentiatavhandling, Bebyggelseanalys, Infrastruktur, KTH

 

Assefa G

2003

Towards a systematic approach for technology assessment by combining material flow analysis, life cycle assessment and life cycle costing

Summary

Licentiate Thesis. Division of Industrial Ecology and Division of Built Environment Analysis, KTH.

 

Hult M

2002

Värdering och säkring av innemiljökvaliteter i byggnader - i program-, projekterings- och förvaltningsskede.

Sammanfattning    Summary

Doktorsavhandling. Institutionen för installationsteknik. Chalmers tekniska högskola. Göteborg.

400

 Rapporter (Reports)

Författare

År

Titel

Publikation

Sidor

Galumann M

Malmqvist T

2007

Miljövärdering av bebyggelse – EcoEffect-metoden. Bakgrund och sammanfattande beskrivning

Högskolan i Gävle, Byggnadskvalitet, KTH Miljöstrategisk analys – fms. ISSN 1652-5442

151

Myhr U

2007

Miljövärdering av utemiljöer. Metodbeskrivning för EcoEffect Ute

ISSN: 1654 - 0565

ISBN: 978-91-85735-01-3

http://www.sol.slu.se/publikationer/pdf/sol22007.pdf

Institutionen för stad och land SLU

Postadress: Box 7012 750 07 Uppsala

 

Glaumann M

Assefa G

Kindembe B

Eriksson O

2007

Extern miljöpåverkan – beskrivning av olika miljöpåverkanskategorier

University of Gävle/KTH 2007-01-23

150

Glaumann M

Assefa G

Kindembe B

Eriksson O

2007

Extern miljöpåverkan – beskrivning av olika miljöpåverkanskategorier - Bilagor

University of Gävle/KTH 2007-02-07

41

Glaumann M

Wallhagen M

2006

Sustainable Building Policies, SWEDEN

University of Gävle, 2006-11-22

26

Hult M

Malmqvist T

2005

Miljövärdering av bebyggelse. EcoEffect-metoden. – Innemiljövärderingen

Högskolan i Gävle, Byggd Miljö

KTH, Bebyggelseanalys

Januari 2005

147

Glaumann M

2005

Sammanfattning av projektarbetet EcoEffect.

Högskolan i Gävle, Byggd Miljö

Januari 2005

9

Glaumann M

Malmqvist T

2005

Miljövärdering av bebyggelse. EcoEffect-metoden. – Metodbeskrivning

Högskolan i Gävle, Byggd Miljö

KTH, Bebyggelseanalys

2005-01-19

81

Glaumann M

Malmqvist T

2004

Miljövärdering av bebyggelse. EcoEffect-metoden. – Bakgrund och sammanfattande beskrivning

Högskolan i Gävle, Byggd Miljö

KTH, Bebyggelseanalys

2004-07-02

125

Tillström F

2004

EcoEffect – Dokumentation av datorprogram

Högskolan i Gävle, Byggd Miljö

 

57

Jonsson T

2004

EcoEffect-enkäter - Excel-baserade enkäter och enkätsammanställningar

Högskolan i Gävle, Byggd Miljö

 

15

Malm A

Malm T

2003

Miljöeffekter av dagvatten

Konsultrapport. Göteborg. Maj 2002. Byggd Miljö, Högskolan i

30

Hult M

Glaumann M

Mattsson M

2003

Miljöinventering av Innemiljö i Befintlig Bebyggelse (MIBB). Rapport för Västertullsskolan, Gävle kommun. 

Rapport från White Arkitekter, MEKKAB, inst för Byggd Miljö, Högskolan i Gävle. 

32

Glaumann M

2002

Environmental Assessment of two Swedish buildings. 

Rapport från KTH Stockholm. sep 2002. Beställes från inst. för Byggd Miljö, Högskolan i Gävle. Tel. 026-648125

 

Glaumann M

Järnbert J

2002

Återvinning av byggnadsmaterial när det kan bedömas miljömässigt motiverat.

Rapport från KTH Stockholm. Beställes från inst. för Byggd Miljö, Högskolan i Gävle. Tel. 026-648125

70

Glaumann M  Malm T

 Wildros H

2001

Miljövärdering av 3 projekt vid Bomässan Bo01 i Malmö med GBC och EcoEffect 1.0

Rapport till Formas. KTH och Högskolan i Gävle. April 2001

90

Glaumann M

1999

EcoEffect - Miljövärdering av bebyggelse

Rapport från KTH, Byggd Miljö, Gävle. Nov. -1999. ISBN 91-7170-485-x.. Beställes från inst. för Byggd Miljö, Högskolan i Gävle. Tel. 026-648100

112

Romero MA

1999

EcoEffect - Miljövärdering av bebyggelse - Naturresursförbrukning. Rapport

Rapport från KTH, Byggd Miljö, Gävle. Nov. -1999.

33

Romero MA

1999

EcoEffect - Miljövärdering av bebyggelse - Naturresursförbrukning. Bilaga

Rapport från KTH, Byggd Miljö, Gävle. Nov. -1999.

23

Artiklar i svenska tidskrifter (Articles in Swedish magazines)

Författare

År

Titel

Publikation

Nummer, volym etc.

Sidor

Glaumann M

2000

Miljöstyrning och miljövärdering

Bygg & Teknik

4/2000

2

Glaumann M

2001

Miljönyckeltal för Bo01

Bygg & Teknik

4/2001

3

Glaumann M

2001

Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn

Bygg & Teknik

4/2001

2

Glaumann M

2001

Miljövärdering av bebyggelse.

Miljöforskning

5-6/2001

3

Glaumann M Westerberg U

2001

Viktning vid miljövärdering av byggnader.

Nordisk Arkitekturforskning

4/2001

8

Internationella publikationer (International publications)

-konferensuppsatser (conference papers), tidningsartiklar (articles), etc.

Författare

Author

År

Year

Titel

Title

Publikation

Publication

Sidor

Pages

Assefa G

Glaumann M

Malmqvist T

Kindembe B

Hult M

Myhr U

Eriksson O

2007

Environmental assessment of building properties – Where natural and social sciences meet: The case of EcoEffect.

Building and environment 42 (2007)  pp1458-1664

7

Malmqvist T

Glaumann M

2006

Selecting problem-related environmental indicators for housing management

Building Research & Information (2006) 34(4), 321-333

13

Malmqvist T

Glaumann M

2006

To evaluate user satisfaction and environmental impact simultaneously in buildings.

Environment, Health and Sustainable Development.- 19th IAPS International Conference

11-16 September 2006. Bibliotheca Alexandria, Egypt

10

Glaumann M

Sundkvist Å

Malmqvist T

Finnveden G

Eriksson O

2006

Development of an environmental classification system for buildings through a new kind of dialogue between stakeholders and researchers

Environment, Health and Sustainable Development.- 19th IAPS International Conference

11-16 September 2006. Bibliotheca Alexandria, Egypt

12

Glaumann M

2006

Sustainability – different assessment methods give different answers

Action for Sustainability – Sweden builds for the future. p 19-23. ISBN 91-540-5964-X The Swedish Research Council Formas. Brochure 1:2006

4

Glaumann M, Malmqvist T, Westerberg U.

2005

A simplified method to generate weights for application in environmental assessment of buildings.

The int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005. Proceedings 04-054 pp 1972-1979

6

Assefa G, Glaumann M, Malmqvist T, Kindembe B, Hult H, Myhr U, Eriksson O

2005

Environmental assessment of real estates - where natural and social sciences meet : the case of EcoEffect.

The int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005. Proceedings 04-069 pp 2055-2062

6

Eriksson O, Glaumann M,

Assefa G.

2005

Life cycle impact assessment - a damage-based weighting method for environmental impacts.

The int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005.Proceedings 04-068 pp 2047-2054

6

Malmqvist M, Glaumann M

2005

Impact indicators in the environmental management process of real estate companies - proposed concept and discussion of applicability

The int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005.Proceedings 11-032 pp3274-3281

6

Westerberg U, Myhr U,          Glaumann M.

2005

Assessing the outdoor environment with focus on the weighting problem.

The int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005. Proceedings 04-070 pp 2063-2070

6

Hult M

Glaumann M

2005

Assessment and assurance of indoor environment qualities in program and design phases

The int. conference "Indoor Air 2005". Sept. 4-9, Beijing, China

6

Kindembe B

Glaumann M

2005

A concept for environmental management of chemicals in the building process

The int. conference "Indoor Air 2005". Sept. 4-9, Beijing, China

6

Glaumann M

2005

Miljövärdering

Kap 6E. Formas nya Energibok

10

Glaumann M,

2004

The EcoEffect method for environmental assessment of the built environment

University of Gävle. Sept. 2004.

12

Glaumann M  Malmqvist T   Westerberg U.

2004

A simplified method to generate weights for application in environmental assessment of buildings.

Accepted paper to the int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005.

8

Eriksson O,           Glaumann M,       Assefa G.

2004

Life cycle impact assessment - a damage-based weighting method for environmental impacts.

Accepted paper to the int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005.

8

Malmqvist M,        Glaumann M

2004

Impact indicators in the environmental management process of real estate companies – proposed concept and discussion of applicability.

Accepted paper to the int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005.

8

Westerberg U,       Myhr U                  Glaumann M

2004

Assessing the outdoor environment with focus on the weighting problem

Accepted paper to the int. conference “Sustainable Building 2005” in Tokyo Sept. 2005

8

Glaumann M Malmqvist T

2003

Assessing environmental efficiency of buildings.

IAPS - Methodologies in Housing Research. Stockholm, 22-24 September 2003.

14

Assefa G

2002

Comparison of four life cycle based environmental assessment tools of buildings, real estates and infrastructures.

Sustainable Building 2002.Oslo 23-25 September 2002.

6

Glaumann M      Assefa G          Kindembe B

2002

A Simplified Weighting Method for Environmental Impacts

Sustainable Building 2002.Oslo 23-25 September 2002.

6

Glaumann M,  Carlson P O     Finessi P       Vallius K

2002

Environmental indicators for the building sector - user questionnaires as a basis for indoor indicators.

Sustainable Building 2002.Oslo 23-25 September 2002.

6

Malmqvist T

2002

Environmental management in 9 Swedish real estate companies - learning to use ISO 14001.

Sustainable Building 2002.Oslo 23-25 September 2002.

6

Glaumann M

Westerberg U

2002

Weighting health risks in buildings and outdoor environment.

Sustainable Building 2002.Oslo 23-25 September 2002.

6

Malmqvist T

2002

Environmental management in real estate companies.

OIKOS PhD Summer Academy. St Gallen Switzerland. July 2002.

15

Westerberg U, Glaumann M

2000

Analysis System for Sustainable Renovation - Assure

ENHR 2000. Gävle 26 – 30 June 2000

14

Glaumann M

 2000

EcoEffect - A holistic tool to measure environmental impact of building properties

Sustainable Building 2000. Maastricht 2000-10-23--25

3

Westerberg U, Glaumann M

 2000

A systematic approach to weighting environmental effects of buildings

Sustainable Building 2000. Maastricht 2000-10-23--25

3

Westerberg U, Glaumann M

 2000

Värdering och viktning av miljökvalitet

Bebyggelsekvalitet - arr. Nordisk förening för arkitekturforskning. Stockholm 2000-10-10--11

 

Examensarbeten (Degree projects)

Författare

År

Titel

Publikation

Sidor

Anna Borg

Petra Strömer

2004

Miljöbedömning av ett flerbostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm

 

Examensarbete inom byggnadsingenjörsprogrammet vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping

 

Aronsson H

Gessbo M

2003

Miljövärdering med två olika metoder - GBC2000 och EcoEffect.

Examensarbete. Högskoleutbildningen i Byggnadsteknik. 2002/07. Uppsala Universitet. 

38

Andersson P

2002

Miljövärdering av Ängshagensskolan med EcoEffect.

Examensarbete. Tillämpad fysik och elektronik. Byggingenjörsprogrammet. Umeå Universitetet.

65

Facoetti C

2002

Environmental Impacts of the Built Environment - A comparison between two small neighbourhoods in Sweden and Italy.

Examensarbete. Bebyggelseanalys, Inst för Infrastruktur, KTH. Stockholm.

79

Järnbert J

2002

Recycling aspects in Life Cycle Assessments, exemplified by calculations on insulation materials

Examensarbete. Bebyggelseanalys, Inst. för Infrastruktur, KTH. Stockholm.

57

Annat (Else)

Författare

År

Titel

Trycksak

Sidor

Malmqvist

2003

Fastighetsförvaltning med fokus på miljöfrågorna.

Sammanfattning kommande licentiatavhandling.

1

Glaumann M Hult M

2001

Bo01 Miljövärdering av bebyggelse

Broschyr för bomässan

4

Glaumann M

Malmqvist T

2001

Miljövärdering-EcoEffect Internat 2001-05-31—0601 Fagerudd, Enköping

Internrapport med program och föreläsningar

164

Malmqvist T

2001

Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag

Internrapport

7