Användning av EcoEffect-enkäterna

Brukarenkäter är en viktig del av EcoEffects värdering av innemiljö. Enkäterna har utvecklats i projektet utifrån den så kallade Stockholmsenkäten och finns idag för bostäder, kontorsarbetsplatser och skolor (lärar- respektive elevenkät). Med enklare justeringar fungerar enkäten också för andra typer av lokaler. Under projektets gång har enkäterna provats på ett tiotal fastigheter av olika slag. Genom dessa praktiska tester har enkäterna justerats och anpassats till det skick de befinner sig i idag.

EcoEffect-enkäten är en av de enkäter som kan utnyttjas som underlag för en MIBB-redovisning för en fastighet (MIBB=Miljöinventering i befintlig bebyggelse). Hittills har enkäterna använts för just detta ändamål i ett antal bostadsfastigheter i Hofors, Ockelbo, Gävle och Skutskär, en gymnasieskola och ett badhus i Gävle samt Sandvikens Stadshus.

I MIBB krävs i första hand användning av brukarenkäter för att identifiera problem med innemiljön i en fastighet som sedan kan utredas vidare. EcoEffect-enkäterna ger samtidigt underlag för en fullständig innemiljövärdering och kan även användas för att bedöma om en byggnad är ett sjukt hus. EcoEffect har redan idag referensvärden att bedöma resultaten utifrån. Successivt kommer en allt större bas av referensvärden att finnas tillgänglig eftersom alla av oss genomförda enkätresultat samlas i en databas. Är du intresserad av att använda någon av enkäterna vill vi därför att du kontaktar någon av oss. Detta av två skäl. Dels är det viktigt att vara bekant med tillvägagångssättet att genomföra en enkätundersökning av detta slag, vilket har betydelse för hur enkäten uppfattas, hur stor svarsfrekvens man får och hur tillförlitliga svar man får. Dels vill vi samla så många resultat som möjligt i basen för att utöka referensvärdena. Titta gärna närmare på enkäterna nedan och vill du veta mer eller är intresserad av att använda någon av dem, kontakta:

Marie Hult, White arkitekter, e-post: marie.hult@white.se

Mauritz Glaumann, Högskolan i Gävle, e-post: mauritz.glaumann@hig.se

·    Bostadsenkät

·    Arbetsplatsenkät

·    Skolenkät--Personal

·    Skolenkät--Elever 13 år och äldre