EcoEffect – Hemsida för miljöanpassat byggande

1997 startades ett Formasstött forskningsprojekt med syfte att utveckla en metodik för att bestämma miljöeffekter som konsekvens av byggnaders konstruktion och utformning. Metoden, som kallades EcoEffect, leddes av Mauritz Glaumann från Högskolan i Gävle under medverkan av andra forskare från KTH, White arkitekter och SLU. Metoden och tillhörande datorprogram användes under ett antal år i undervisning och senare som kunskapskälla och inspiration för utformning av senare enklare metoder. 

Nu mer än 20 år senare kan EcoEffect fortfarande utgöra inspirationskälla för vidareutveckling av miljöanpassad bebyggelse och den här hemsidan kan inriktas på diskussion, idéer och projekt i den riktningen. Metoder och hjälpmedel för att göra hus mindre miljöpåverkande och mindre sårbara kan samlas här. EcoEffect-rapporter mm. kommer att finnas kvar i bakgrunden.

Synpunkter och förslag - kontakta Mauritz Glaumann, mga@hig.se

Vidja 1:42

Vidja 1:42