Beräkning av solinstrålning

SMHI har tagit fram en modell för att beräkna direktstrålning (vinkelrät mot solstrålningen) och globalstrålningen (mot horisontalplanet) för en godtycklig plats baserat på statistik från stationer som mäter solstrålning. Med hjälp av detta har jag gjort ett program i Excel för att beräkna den solenergi som årligen träffar en yta med godtycklig lutning och oreintering på valfri ort. Programmet kallas för SITIS och finns att ladda ner här.

SITIS

Mejla mig om du laddar ner programemt  och använder det  och har synpunkter  på det.
Mauritz Glaumann
mga@hig.se


Sol i utemiljön

Tillgång till sol, värme och ljus är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande i ett kallt klimat. Därför har man upprättat rekommendationer för soltillgång på lekplatser, uteplatser, balkonger och lägenheter. Gränsvärden anges för jämndygn (höst-/vårdagjämning) därför att soltillgången då utgör ett medelvörde för året och för att det är särskilt lätt att beräkna. Gränsvärdena är följande:
När man inte kan få in direkt solljus i rum är det åtminstone viktigt att få in dagsljus i kök och vardagsrum. Riktlinjer för bostäder är:

Solförhållanden är förhållandevis lätta att undersöka och utvärdera med grafiska metoder. De kan också visas i moderna CAD-program men dessa visar sällan resultat relaterade till kriterier använda i Sverige  och kan därför vara svåra att utvärdera. Här länkas till skrifter och redovisningar  grafiska  metoder.

Sol i bebyggelseplanering