Med miljöanpassning menas här att byggnaden utformats för att minimera negativ påverkan på omgivningen och inomhusmiljön vid användning. I omgivningen ingår såväl närmiljön dvs. området närmast byggnaden uppåt ca 100m, som området därutanför från kvarteret upp till den globala miljön. Negativ påverkan på innemiljön handlar om faktorer som kan påverka människors hälsa och välbefinnande negativt. Ett livscykelperspektiv tillämpas så att även negativ påverkan uppströms t.ex. vid tillverkning av byggmaterial och produktion av använd energi inräknas samt nedströms så att tex avfall och avlopp bör ingå.