EcoEffect rapporterna

 

Glaumann M, Malmqvist T (2004/2007). Miljövärdering av bebyggelse – EcoEffect-metoden. Bakgrund och sammanfattande beskrivning. Högskolan i Gävle, Byggnadskvalitet, KTH, Miljöstrategisk analys, fms. Juli 2004/November 2007. TRITA-INFRA-FMS 2007:12. Universitetsservice AB. Stockholm 2007.

Hult M, Malmqvist T (2005/2008). Miljövärdering av bebyggelse. Innemiljövärderingen. EcoEffect-metoden. Högskolan i Gävle, Byggd miljö, KTH Bebyggelseanalys. FoU-rapport Nr 31. Utbildnings- och forskningskansliet. Högskolan i Gävle. Augusti 2008.

Myhr U (2007). Miljövärdering av utemiljöer – Metodbeskrivning för EcoEffect Ute. Rapporter. Institutionen för stad och land. Nr 2/2007. Landskapsarkitektur. SLU.

Glaumann M, Assefa G, Kindembe B, Norrman Eriksson O (2007/2009). Miljövärdering av Bebyggelse. Extern miljöpåverkan. Beskrivning av olika miljöpåverkanskategorier. Högskolan i Gävle, Byggd miljö, KTH Bebyggelseanalys. FoU-rapport Nr 33. Utbildnings- och forskningskansliet. Högskolan i Gävle. Februari 2009.

Tillström F 2004. EcoEffect – dokumentation av datorprogram. Högskolan i Gävle, Byggd Miljö. 2004-05-26

Romero MA (1999). EcoEffect - Miljövärdering av bebyggelse - Naturresursförbrukning. Rapport. Rapport från KTH, Byggd Miljö, Gävle. Nov.1999.

Glaumann M, Malmqvist T (2004/2007). Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning – EcoEffect - metoden. Högskolan i Gävle, Byggd Miljö, FoU-rapport Nr 34. Januari 2007/Februari 2009. Gävle 2009.